Intakeformulier wandelcoaching
Gegevens over de reden van aanmelding

Wat is de reden dat je wandelcoaching wil volgen?

Ervaar je op dit moment bepaalde klachten? Zo ja, welke? Denk hierbij aan psychische klachten of gezondheidsklachten

Hoe ervaar je deze klacht(en) en hoe uit zich dat?

Hoe lang speelt dit al?

Wat denk je dat de oorzaak zou kunnen zijn?

Wat is er al gedaan en met welk resultaat?

Informatie over jou

Hebben er ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden in jouw leven? Denk aan scheiding, ziekte, verlies etc.

Wat loopt het minst soepel in je leven? Of waar worstel je het meest mee? (kunnen meerdere dingen zijn)

Hoe is jouw emotioneel functioneren? Denk hierbij aan stress, piekeren, angsten etc.

Heb je te maken met psychische klachten of gezondheidsklachten?

Wat zou voor jou het wenselijke resultaat van de begeleiding zijn?

Zijn er eventuele bijzonderheden met betrekking tot je gezondheid? Denk aan fysieke ongemakken, allergieën, medicijngebruik etc.

Heb je verder nog vragen of opmerkingen die van belang kunnen zijn?