Natuur brengt rust

In onze huidige maatschappij waarin we blootgesteld worden aan diverse prikkels, zoveel ballen hoog proberen te houden en wij in een continu staat van ‘aan’ verblijven, vergeten we veelal tijdig te ontspannen. Vrijwel iedere minuut van de dag wordt er iets van ons lichaam en geest gevraagd. 

Omdat wij mensen van nature onderdeel uitmaken van de natuur, kan de buitenlucht ons heel snel rust en ontspanning brengen. Ook kan de natuur ervoor zorgen dat bepaalde gedachten geordend worden. Op die manier ervaart je hoofd meer rust en ruimte om te genieten van dat moment. 

Energiebewaker Wanda laat zich ondersteunen door de natuur als tweede coach en helpt jou de balans (terug) te vinden tussen in- en ontspanning. Je leert te luisteren naar je innerlijke stem en te vertrouwen op interne krachtbronnen om zo het evenwicht tussen lichaam en geest te herstellen.

Vertrouw op de guru in jou

Als begeleider loop ik oordeelloos en vanuit liefde naast of achter je. Deze setting kent geen gewenst gedrag, goed of fout, angst of falen. Het gaat erom dat alles wat er is of wat tot uiting mag komen, volledig de ruimte krijgt. Alles is zoals het is en hoe het zich aandient. Dus ook emoties als schaamte, schuld, verdriet en woede…het mag er allemaal zijn.

Alle antwoorden zitten al in jou. Soms kom je er alleen niet uit en heb je iemand anders nodig om bij deze antwoorden te komen. Door het stellen van prikkelende vragen kom jij steeds dichterbij de kern van je hulpvraag en de oplossing. Op die manier word je op weg geholpen om jouw zelfherstellende vermogen te stimuleren, groei te ontwikkelen en de regie over je leven weer in eigen hand te nemen.

Begeleidingstraject

Kennismaking
Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek (meestal telefonisch), bespreken we of deze manier van begeleiding geschikt is voor jou en of er een ‘klik’ is. Indien op basis van het kennismakingsgesprek besloten wordt door te gaan, volgt een eerste wandeling in de natuur.

De eerste wandeling
Het startpunt van dit begeleidingstraject vind plaats in een inspirerende en natuurrijke omgeving waar je zelf graag komt of in een door mij uitgekozen natuurgebied. Al wandelend stellen we samen vast welke thema’s er spelen, wat de wensen tot verandering of optimalisatie van een bepaalde situatie zijn en waar aan gewerkt kan worden. Tijdens de wandeling neem ik een moment om het één en ander even op te schrijven voor mezelf.

Begeleiding
Ik geloof erin dat alle antwoorden in jou zitten en ik beschouw mezelf dan ook als de begeleidende hand die jou helpt tot deze antwoorden te komen.
Ik ben je luisterend oor wanneer jij je verhaal deelt, je kompas wanneer je niet meer precies weet welke richting je uit wilt en ik zal een spiegel voor je zijn om je innerlijke wijsheid te laten groeien. Graag maak ik gebruik van de natuur als een inspirerende tool als ik merk dat dit ten goede komt van het proces. Zo kunnen bepaalde items (bomen, struiken) uit de natuur betrokken worden als ondersteunende factor. Het terugkeren naar jouw eigen kern, jouw behoeften en de hulpvraag zijn bepalend voor het ritme en tempo van de begeleiding. Dit is uiteraard iets wat we samen ontdekken zodra we aan de gang gaan. 

De inhoud van de begeleiding stem ik af op jouw belevingswereld, behoeftes en de omgeving. Onderdelen die aan bod kunnen komen zijn: gesprekstechnieken, creatieve oefeningen, ontspanningsoefeningen, lichaamswerk (denk hierbij aan yoga of mindfull wandelen), visualisaties, muziek en verhalen. 

De begeleiding richt zich enerzijds op de binnenwereld: hoe voel je je van binnen en hoe denk je over jezelf. Anderzijds richt deze zich op de buitenwereld: de relaties met jezelf en anderen, op het werk en in sociale contacten. De voortgang en het resultaat zijn afhankelijk van eigen inzet, de problematiek en de ontwikkeling tijdens de begeleiding. 

Privacy
Als begeleider heb ik een geheimhoudingsplicht. Vertrouwelijke informatie van jou wordt niet zonder toestemming aan derden verstrekt. Mocht de hulpvraag werkgerelateerd zijn, dan kan ik een gesprek voeren met je leidinggevende of andere betrokkene. Uiteraard gaat dit eerst in overleg met jou. Tijdens deze gesprekken staat niet de inhoud maar het proces van de gemaakte stappen centraal.

Tussentijdse evaluatie
Na 4 sessies volgt een tussentijdse evaluatie. Deze wordt veelal ingezet om alle thema’s van de begeleiding ervoor spelenderwijs te evalueren. Zowel het groeiproces als de algehele voortgang wordt hierbij stapsgewijs behandeld.
Voor een optimaal resultaat en het integreren van het geleerde in jouw leven, adviseren wij minimaal 10 tot 15 sessies te doorlopen. 

Een dieper niveau ervaren door de kracht van de natuur

In het alledaagse leven hebben ons hoofd en veelal ook ons ego de touwtjes in handen. Door de aanwezigheid van deze twee houden onze gedachten zich teveel bezig met het verleden of de toekomst. Hierdoor raak je uit verbinding met het NU. Terwijl juist die aanwezigheid in het moment ervoor zorgt dat je zorgen over het verleden en mogelijke angsten voor de toekomst veel beter aankunt. De natuur inspireert ons om aanwezig te zijn in het moment waardoor je leert luisteren naar onderliggende signalen vanuit ons lichaam/gevoel. Zo kom jij steeds dichter bij jouw ware aard.

Herken jij één van de volgende signalen?

  • vergeetachtig of warrig
  • snel prikkelbaar of boos
  • moeite met grenzen stellen
  • overzicht kwijt, structuur zoek
  • geen of weinig zelfvertrouwen
  • snel vermoeid, weinig energie
  • geen zin in sociale bezigheden
  • ‘nieuwetijds’, (hoog)gevoeligheid en/of
  • hoogbegaafdheid (veel ‘in het hoofd’ zitten)
  • vermoeid wakker worden na een volle nachtrust

Yoga ter ondersteuning voor (meer) balans in jouw leven

Niet alleen is de natuur helpend tijdens de individuele trajecten, ook yoga kan als krachtige tool ingezet worden. Naast jarenlange persoonlijke ervaring heeft Wanda diverse yoga studies voltooid om jou op een veilige manier te begeleiden bij de reis door jouw lichaam. De volgende vormen van yoga kunnen worden ingezet: hatha yoga, restorative yoga, yin yoga en yoga nidra (slaap yoga). Yoga is voor iedereen. Je hoeft hier niet lenig voor te zijn of al heel bewust te leven en met je adem bezig te zijn. Op professionele wijze wordt er afgestemd op welke manier yoga aansluit bij jouw wensen en behoeften.

BEGELEIDING IN DE NATUUR
Kennismaking kosteloos en vrijblijvend
Coachingsessie 1 op 1 €125 per sessie van 1,5 uur (inclusief voorbereiding, uitwerking en materialen)
Reiskosten €0,27 per kilometer
Traject €625 voor een traject van 5x 1,5 uur (betaling in 1 of 2 termijnen mogelijk)

 DIRECT CONTACT MET ONS

Of laat je gegevens hier achter voor een terugbelverzoek.